Vær med! Læs mere eller ring 60107613

NAKUUSA – sammen er vi stærke!

Selvstyret i Grønland og UNICEF Danmark indgik en samarbejdsaftale i 2010. Fokus var på at styrke børns vilkår og rettigheder gennem projektet NAKUUSA. Navnet betyder Lad os være stærke sammen. NAKUUSA tager ligesom UNICEF afsæt i FN’s børnekonvention.

Når du bidrager til UNICEF By 2018 går midlerne ubeskåret til NAKUUSA. 

Kompetenceudvikling af lærere

NAKUUSA lægger stor vægt på at inddrage skolerne i deres aktiviteter for derigennem at styrke lærere, elever og undervisningsmiljø. På over halvdelen af skolerne i Grønland har NAKUUSA uddannet det, de kalder en ”rettighedslærer”. Rettighedslæreren sørger for, at skolens rettighedsråd afholder månedlige aktiviteter og at FN’s Børnekonvention om børns rettigheder så vidt mulig tænkes ind i skolens aktiviteter.

Nationale oplysningskampagner

NAKUUSA laver oplysningskampagner, der videregiver viden og redskaber til at skabe et bedre liv for børn. Målgrupperne kan både være lærere, forældre eller barn-til-barn. I februar 2018 lancerede NAKUUSA fx kampagnen Ullut Tammasa (på dansk: Hver dag) for at sætte fokus på seksuelle overgreb mod børn. Kampagnen er blevet omtalt positivt i adskillige danske medier.

Undervisningsmaterialer med lærervejledninger om Børnekonventionen til folkeskoler

Der findes ikke meget undervisningsmateriale om børns rettigheder skrevet på grønlandsk. Derfor har NAKUUSA i næsten alle deres oplysningskampagner udgivet undervisningsmaterialer eller øvelseshæfter på grønlandsk målrettet folkeskolen.

Inddragelse af børn og unge

Børn har ret til at blive inddraget og til at have medbestemmelse i sager, der vedrører dem. Derfor inddrager NAKUUSA børn i alle deres aktiviteter, lige fra i det nationale oplysningsarbejde til børns deltagelse i helt konkrete kommunale problemstillinger

 

NAKUUSA i Østgrønland

Med projektet NAKUUSA har UNICEF allerede opnået meget i Grønland, men der kan og skal gøres mere. UNICEF By 2018 skal give de udsatte børn i det svært tilgængelige Østgrønland de samme muligheder som NAKUUSA og UNICEF har givet børnene i resten af Grønland. De skal kende til deres rettigheder, og deres lærere skal have uddannelse, så kan støtte børnene i  skal  bliver respekteret og overholdt, da det giver de bedste forudsætninger for et godt børne- og voksenliv

Afsæt i FN’s børnekonvention

NAKUUSA arbejder for at udbrede kendskabet til FN’s børnekonvention og dermed børns rettigheder og styrke fundamentet for, at de kan blive efterlevet. NAKUUSA arbejder ud fra værdier, der stemmer overens med FNs Børnekonvention, og som skaber rammerne for en tryg og stabil barndom. NAKUUSAs formål med at styrke børn og unges rettigheder skal, ifølge samarbejdsaftalen, primært ske gennem holdningsbearbejdende aktiviteter og indsatser.

Som ringe i vandet

Gennem NAKUUSA udbredes viden om FN’s Børnekonvention i hele Grønland og giver grønlandske børn den bedste rettesnor, der kan lede til et godt liv: både nu og i fremtiden.

UNICEF Danmarks arbejde i Grønland er socialt. Det skaber ringe i vandet og bearbejder holdninger lokalt og nationalt hos børn, forældre og lærere. NAKUUSA samarbejder og koordinerer deres indsats med andre aktører på området, såsom andre NGO´er og børnetalsmandsinstitutionen, gennem netværksmøder og fælles aktiviteter. Lokalt har NAKUUSA et netværk af samarbejdspartenere såsom lærere på by- og bygdeskoler eller lokale og nationale virksomheder.

Læs mere på NAKUUSAs hjemmeside. Når du bidrager til UNICEF By, går pengene ubeskåret til NAKUUSA.

Facebook

Alle indsamlinger tæller

 

  • Sælg kager ved skolearrangementet
  • Ryd op på loftet eller i skuret og arranger garagesalg.
  • Lån vores indsamlingsbøsser og saml ind, mens I venter ved tuneringen.
  • Nævn UNICEF By ved jeres arrangement og husk vores MobilePay nummer 6010 7613.

Vi er UNICEF By 2018!

Gentofte UNICEF By


Bernstorffsvej 161
2900 Hellerup
Telf.: 6010 7613
Email: ps@gentofte.dk
Regnr.: 4183 kontonr.: 0012469977
MobilePay nummer 6010 7613