Vær med! Læs mere eller ring 60107613

Om FN’s børnekonvention

Børn har et særligt behov for beskyttelse. FNs Børnekonvention er skrevet for at sikre nogle helt basale rettigheder for børn. Det handler ikke kun om husly, tryghed og omsorg, men også om at blive behandlet som individer med rettigheder.

Alle børn har rettigheder

FN vedtog Børnekonventionen ved en generalforsamling den 20. november 1989. Børn var allerede omfattet af de generelle menneskerettigheder, men der var brug for særlige rettigheder for børn.

Mere end 190 lande har skrevet under, hvilket gør det til den konvention, som flest lande på verdensplan har tilsluttet sig. Børnekonventionens rettigheder gælder ALLE børn uanset nationalitet, køn, social status, religion og kultur. Konventionens ordlyd siger blandt andet, at alle børn har ret til at overleve, til at vokse op under sunde og trygge forhold og til at udvikle sig.

Børn har også ret til at blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling, og de har ret til at komme i skole og få indflydelse på deres fremtid.

(Teksten er hentet fra UNICEF Danmarks hjemmeside)

Fokus på to paragraffer

Når UNICEF By 2018 samler ind UNICEFs arbejde for børn og unge i Østgrønland er det med særligt fokus på to artikler i Børnekonventionen.

Artikel 12 – Retten til at udtrykke meninger

Barnet har ret til at give udtryk for en mening og krav på, at denne mening respekteres.

Artikel 30 – Minoriteter

Barnet har ret til at leve i overensstemmelse med sin egen kultur og til at praktisere sit eget sprog i lande, hvor det tilhører etniske, religiøse eller sproglige mindretal.

De indsamlede midler går til rettighedsarbejde

  1. Etablere et børneråd i Østgrønland, der lokalt såvel som nationalt skal styrke østgrønlandske børns stemmer som ligeværdige borgere i Grønland og bl.a. sikre, at østgrønlandske børn og unge kan deltage ved NAKUUSAs årlige børnetopmøde, hvor medlemmer fra hele landets kommunale børneråd samles for at udtænke løsninger på samfundsrelevante problemstillinger, der vedrører børn.
  2. Uddannelse i FN’s Børnekonvention for lærere i Østgrønland, som gennem kurser vil få styrket deres viden om børnerettigheder og artiklerne i Børnekonventionen
  3. Udarbejdelse af et landsdækkende undervisningsmateriale med fokus på de to ovenstående artikler i Børnekonventionen, som skal give eleverne viden om og forståelse for landets befolkningsmæssige sammensætning, og hvilke sårbarheder og styrker, der også knytter sig hertil. Materialet vil blive sendt ud til alle skoler i Grønland.

Alle børns rettigheder

I 2018 har vi i Gentofte en unik chance til at få mere viden om Grønland og om børns rettigheder i hele verdenen.

Initiativet Børnenes Grundlovsdag har udviklet et materiale, der skaber et konkret afsæt for at tale med børn i børnehavealderen om børns rettigheder. Se materialet her  “Pædagogisk inspiration til børnenes grundlovsdag”.

En række faglige organisationer og interesseorganisationer står bag børnenes grundlovsdag.

 

Facebook

Alle indsamlinger tæller

 

  • Sælg kager ved skolearrangementet
  • Ryd op på loftet eller i skuret og arranger garagesalg.
  • Lån vores indsamlingsbøsser og saml ind, mens I venter ved tuneringen.
  • Nævn UNICEF By ved jeres arrangement og husk vores MobilePay nummer 6010 7613.

Vi er UNICEF By 2018!

Gentofte UNICEF By


Bernstorffsvej 161
2900 Hellerup
Telf.: 6010 7613
Email: ps@gentofte.dk
Regnr.: 4183 kontonr.: 0012469977
MobilePay nummer 6010 7613