Vær med! Læs mere eller ring 60107613

For skoler

Nedenstående giver jer et overblik over de materialer og aktiviteter der er udviklet i anledning af UNICEF By 2018 og som tilbydes skoler for at inspirere lærere til arbejdet med børnerettigheder og Østgrønland.

UNICEFs lærerkompendie om børns rettigheder
Materialet tilbyder en række forslag til anderledes, sjove og lærerige måder at arbejde med børns rettigheder på målrettet elever fra 0. – 9. klasse.  Helt konkret rummer materialet 26 tværfaglige øvelser om og med børnerettigheder og 9 temaer baseret på elevernes erfaringer med et aktuelt forhold. Aktiviteterne har forskellig varighed som kan tilpasses den enkelte elevgruppe og supplere fag og timer. Find lærerkompendiet her.

UNICEFs lærerkompendie om Grønland og børnerettigheder
Her kan du få inspiration til læringsaktiviteter med afsæt fakta om Grønland og børnerettigheder i sammenhæng målrettet elever fra 0. – 9 klasse. Materialet går tæt på faglige emner med fokus på Grønlands geografi, klima, kost og sundhed, tro og religion, krop, sex medier, kunst og musik. Aktiviteterne har forskellig varighed som kan tilpasses den enkelte elevgruppe og supplere fag og timer. Find lærerkompendiet her.

Billedforedrag om ung identitet på tværs af kulturer
Et poetisk og visuelt oplæg om personlig og kulturel identitet med afsæt i grønlandske unges erfaringer af, hvad det vil sige at være ung i Grønland og specifikt i Tasiilaq. Få besøg af Sina, en ung grønlandsk dialogskaber i din klasse.

Pris: 1500 kroner (50% kan søges dækket af Børnekulturpuljen i GK).
Målgruppe: Udskoling og mellemtrin.
Varighed: 1 – 2 lektioner
Book:
his@gentofte.dk

Børnerettigheder fra ung til ung
Kamille og Alberte, elever i 8. klasse på rettighedsskolen Maglegårdsskolen har tilrettelagt et rejsende undervisningsforløb om børnerettigheder for grønlandske børn som afprøves i Tasiilaq i sensommeren og herefter kommer på besøg i din klasse!
Pris: gratis
Målgruppe: mellemtrin.
Varighed: 1 – 2 lektioner
Booking:
albertekamilleigl@gmail.com

Moveathon
Moveathon er en sjov UNICEF-aktivitet for alle skolens elever, som både sætter fokus på børnerettigheder og giver mulighed for bevægelse i skoletiden. Det er en blanding af motion og indsamling, hvor eleverne får andre til at sponsorere ved at donere et beløb pr. kilometer, eleven bevæger sig på dagen. Erstat Skolernes Motionsdag med eller skab en ny aktivitet på din skole!
Find materialet om Moveathon her. 

Vil du vide mere?

Vil I vide mere om, hvad vi kan tilbyde skoler under UNICEF By 2018, kan I kontakte børnekulturkonsulent Hilde Østergaard på his@gentofte.dk .

Hvad kommer der mere til at ske for skoler?

Dyssegårdsskolen afholder støtteløb og foredrag

Dyssegård Bibliotek og Dyssegårdskolens PLC arbejder på i samarbejde med UNICEF at tilbyde skolen to foredrag samt afholdelse af  Moveathon – børn der hjælper børn til fordel for UNICEFs arbejde i Østgrønland.

I forbindelse med løbet, modtager skolen klassesæt med materialer og beskrivelse af løbet.

Kulturskolernes kulturpakke om inuittrommer, maskedans og ansigtsmaling
Omdrejningspunktet er den rige grønlandske kultur og tradition, hvor sang, maskedans og trommespil formidler myter, magi og kollektive historier og erindringer. Med sanger og musiker Aviaja Lumholt bearbejdes gamle sange til nye versioner der synges flerstemmigt og i samspil med inuittrommer efterfulgt af maskedans og ansigtsmaling. Forløbet afsluttes af fælles performance.

Pris 800 kr.
Varighed kl. 9.00-12.00 i uge 38-40 og uge 20-21 (2019)
Målgruppe:  6.- 9. klasse
Booking: lukket for tilmeldinger

Del af min Drøm
Del af min drøm er et kunstprojekt om identitet og unges drømme på tværs af Gentofte og Tasiilaq To syvendeklasser fra Tranegårdsskolen arbejder i efteråret sammen med forfatter Niviaq Korneliussen og billedkunstner Tina Enghoff fra udviklingsprojektet Fremtiden tilhører os og skaber sammen billeder og tekster der indgår i en udveksling med unge fra Tasiilaq og efterfølgende udstilles. Projektet er støttet af Statens Kunstfond og Børnekulturpuljen i GK.

Aktiviteter på tegnebrættet
#TørDuDrømme er titlen på et univers som omfatter det lokale kunstprojekt Del af min drøm og en tilsvarende indsats med unge i Tasiilaq som indgår i en større kulturel udveksling og fælles videnproduktion. Materialer og erfaringer fra kunstprocesserne er udgangspunktet for dels et digitalt undervisningsmateriale for udskolingen om identitet og unges drømme på tværs af kulturer med fokus på æstetiske læreprocesser, historie, dansk og samfundsfag, dels en rejsende udstilling og en publikation. Projektet afventer fondsmidler.

Hvad er allerede sket?

Maglegårdsskolen lagde hal til åbningen af UNICEF By 2018

Maglegårdsskolen var værter, da vi åbnede UNICEF By 2018.
Åbningen blev live-transmitteret til Gentofte Kommunes Facebookside, hvor skoler og dagtilbud var blevet opfordret til at kigge med. Både Bubber, borgmesteren, repræsentanter fra UNICEF og en hel masse børn med viden om Østgrønland og børnerettigheder var med på scenen.

Hele uge 9 havde Maglegårdsskolen fokus på Grønland og på FN’s Børnekonvention. Det blev både til læring, indsamling og et stort event.

 

Tjørnegårdsskolen fejrede Helene, vinder af logokonkurrencen

 

 

 

 

Tjørnegårdsskolen hyldede logo-vinder Helena Halberg til morgensamlingen på skolen d. 16. januar. Skoleleder Jakob Lykke fortalte eleverne om UNICEF By 2018 og gjorde opmærksom på, at de kommer til at arbejde med rettigheder og Grønland enten før eller efter sommerferien.

Gentoftes O.klasser tegnede smukke vimpler

Den 22. februar var alle Gentoftes 0.klasser inviteret med, da UNICEF lancerede deres nye skolemateriale til netop dette klassetrin. Hr. Skæg var på scenen og sang om rettigheder og hvad der giver livet værdig. Inden arrangementet havde eleverne arbejdet med børnerettigheder og dekoreret flotte flag, som vil blive udstillet i løbet af året.

Facebook

Alle indsamlinger tæller

 

  • Sælg kager ved skolearrangementet
  • Ryd op på loftet eller i skuret og arranger garagesalg.
  • Lån vores indsamlingsbøsser og saml ind, mens I venter ved tuneringen.
  • Nævn UNICEF By ved jeres arrangement og husk vores MobilePay nummer 6010 7613.

Vi er UNICEF By 2018!

Gentofte UNICEF By


Bernstorffsvej 161
2900 Hellerup
Telf.: 6010 7613
Email: ps@gentofte.dk
Regnr.: 4183 kontonr.: 0012469977
MobilePay nummer 6010 7613